Med omtanke for miljøet

AIT Grafisk tar miljøet på alvor!

Vi fokuserer på miljøet i alt vi foretar oss. Dette innebærer bl.a. at vi har jobbet frem alternative råvareleverandører og produkter for å holde en mest mulig miljøvennlig produksjon.

Vi har vært et Svanemerket trykkeri siden 2008 og hatt FSC®-sertifisering (FSC C134773) siden 2017. Et svanemerket trykkeri oppfyller strenge miljø- og HMS-krav. Videre har man redusert produksjon av avfall og forbruk av kjemikalier. Med FSC-godkjenning skal våre kunder også være trygge på at papiret i trykksaken oppfyller strenge miljøkrav.

Som kunde av AIT Grafisk kan du derfor være trygg på at trykksakene er produsert etter miljøvennlige prinsipper, noe som gir deg rett til å merke trykksakene dine med det kjente Svanemerket og FSC-merket.


Trenger du mer informasjon om miljømerking av dine trykksaker? Ta kontakt med oss på 22 21 22 21 eller send oss en e-post

AIT Grafisk og ILO-kjernekonvensjoner

AIT Grafisk AS bestreber å følge de etablerte menneskerettighetskonvensjonene som setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles inn i fire hovedkategorier: Forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid.

Forbud mot barnearbeid

Hos AIT Grafisk skal minstealderen for adgang til sysselsetting eller arbeid ikke være lavere enn den alderen da skoleplikten opphører (normalt ikke lavere enn seksten år).

Organisasjonsfrihet

Hos AIT Grafisk står både arbeidstakere og arbeidsgiver fritt til å organisere seg for å fremme og forsvare sine interesser. Retten skal utøves fritt og gjelde alle uten unntak.

Forbud mot diskriminering

Hos AIT Grafisk bestreber vi å fremme like muligheter og lik behandling når det gjelder ansettelse og yrkesutøvelse. Vi skiller ikke mellom mannlige og kvinnelige arbeidere når det gjelder lønn for arbeid av lik verdi.

Forbud mot tvangsarbeid

Hos AIT Grafisk er det forbud mot å ty til tvangs‐ eller pliktarbeid av noe slag.